ความเป็นมาที่น่ารู้ของฟาร์มนมไทย-เดนมาร์ก

ถ้าเอ่ยชื่อถึงนมแบรนด์ดังอย่างไทย-เดนมาร์กคงไม่มีคนไทยคนไหนไม่รู้จักกับสัญลักษณ์รูปวัวแดง 2 ตัวที่เราคุ้นเคยกันดี ทว่ารู้หรือไม่กว่าจะมาเป็นแบรนด์ดังให้คนไทยได้ดื่มกันตั้งแต่เด็กจนโตมีเรื่องราวต่าง ๆ เกิดขึ้นเยอะมาก รวมถึงเป็นพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงมองการณ์ไกลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ประวัติอันน่าสนใจของฟาร์มนมไทย-เดนมาร์กจะเป็นอย่างไรบ้างมารู้จักไปพร้อมกัน

ความเป็นมาแสนน่าสนใจของฟาร์มนมไทย-เดนมาร์ก

เรื่องราวนี้เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน 2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเสด็จไปประพาสทวีปยุโรป ทรงประทับแรมที่ประเทศเดนมาร์กพร้อมกันนี้ได้ให้ความสนพระทัยเรื่องของกิจการเลี้ยงโคนมของคนเดนมาร์กอย่างยิ่ง พระองค์ทรงมองการณ์ไกลว่าการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้คนไทยทุกคนได้บริโภคอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการสูงอีกทั้งยังเป็นการช่วยเกษตรกรของไทยให้มีอาชีพ มีรายได้มั่นคง มีความเป็นหลักแหล่งไม่ต้องมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยอีก นั่นจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสำหรับโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในเมืองไทย เป็นความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อการเลี้ยงโคนมระหว่างประเทศไทยกับประเทศเดนมาร์ก

ทางรัฐบาลเดนมาร์กมีการส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยศึกษาโอกาสในการเลี้ยงโคนมของเมืองไทย มีการร่วมสำรวจพื้นที่กับฝ่ายไทยจนมองเห็นว่า อ.มวกเหล็ก สระบุรี เหมาะกับการเลี้ยงมากสุดด้วยลักษณะเป็นหุบเขาสวยงาม แหล่งน้ำสะอาดและไม่ไกลจากเมืองหลวง กระทั่งอีกหนึ่งปีถัดมารัฐบาลเดนมาร์กได้ส่งนิลส์ กุนน่าส์ ซอนเดอร์กอร์ด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากเดนมาร์กเข้ามาพัฒนาพื้นที่กับฝ่ายไทยคือ ดร. ยอด วัฒนสินธุ์ เป็นผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) คนแรก จนการเลี้ยงโคนมในเมืองไทยค่อย ๆ เกิดเป็นรูปร่างขึ้นมา

จนวันที่ 16 มกราคม 2505 ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 แห่งเดนมาร์ก ทรงทำการประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมพร้อมศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ก ต่อมาปี 2514 ทางรัฐบาลไทยมีการรับโอนกิจการฟาร์มโคนมพร้อมศูนย์ฝึกอบรมโคนมไทย-เดนมาร์กเพื่อให้จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชื่อว่า องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พร้อมกันนี้ได้กำหนดวันที่ 17 มกราคม ของทุกปีคือวันโคนมแห่งชาติ

นั่นคือจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้ทุกวันนี้แบรนด์อย่างไทย-เดนมาร์ก กลายเป็นแบรนด์นมโคชั้นนำของประเทศไทยที่เราภูมิใจ