นมไทย-เดนมาร์ค กับจุดเริ่มต้นที่ไม่ธรรมดา

นมไทย-เดนมาร์ค หรือ นมวัวแดงที่เราคุ้นเคยกันดี เชื่อว่าเราคงเคยเห็นหรือเคยได้รับประทานกันมาบ้าง แต่ถามต่อว่าเรารู้กันไหมว่ากว่าจะมาเป็นนมวัวแดงที่เราเห็นกันมานี้ มันมีจุดเริ่มต้นเป็นมาอย่างไร หากไม่รู้ด้านล่างนี้เราจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนมวัวแดงให้ฟัง อ่านจบแล้วจะต้องทึ่งในสายพระเนตรของรัชกาลที่ 9 ท่านอย่างแน่นอน

จุดเริ่มต้นของนมวัว

จุดเริ่มต้นโครงการนมไทย – เดนมาร์ค ต้องย้อนกลับไปช่วง พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จประพาสยุโรปร่วมกับสมเด็จพระราชินี หนึ่งในประเทศที่ท่านเดินทางไปก็คือ ประเทศเดนมาร์ค ท่านได้เห็นกิจการโคนม การผลิตนมของประเทศเดนมาร์ค กำลังเจริญเติบโตและเป็นที่น่าสนใจมาก พระองค์ท่านจึงทำการศึกษากิจการโคนมของประเทศเดนมาร์ค เพื่อนำกลับมาพัฒนาต่อในไทย

จากเดนมาร์ค สู่ไทย

หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมชื่อนมวัวแดงต้องมีประเทศเดนมาร์ค ด้วยเราคงรู้คำตอบอยู่แล้วว่า พระองค์ท่านได้แนวคิดมาจากการไปประพาสยุโรป ณ ประเทศแห่งนี้ แต่ยังไม่หมดเพียงแค่นั้น หลังจากท่านได้กลับมาเมืองไทย ท่านได้นำแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับนม มาพัฒนาต่อตั้งแต่การจัดหาสายพันธุ์วัว การก่อตั้งสหกรณ์ และอีกมากมาย โดยทางรัฐบาลเดนมาร์คได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ ชื่อว่า นิลส์ กุนน่าส์ ซอนเดอร์กอร์ด มาพัฒนาโครงการดังกล่าวร่วมกับ ดร.ยอด วัฒนสินธุ์ เพื่อให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างจริงจัง นี่จึงเป็นสาเหตุของการใช้ชื่อว่ ไทย – เดนมาร์ค

มวกเหล็ก สระบุรี

หลังจากการทำงานร่วมกันทั้งฝั่งไทย และ เดนมาร์ค ทำให้โครงการนมวัวไทยเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปเป็นร่าง ตอนนั้นคณะทำงานได้ทำการสำรวจพื้นที่จะตั้งสหกรณ์กลุ่มผู้ค้าโคนม ปรากฏว่าคณะทำงานลงความเห็นว่าพื้นที่ อำเภอมวกเหล็ก สระบุรี เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ น้ำสะอาด เหมาะแก่การเลี้ยงวัวนม ไม่ไกลจากเมืองหลวง จึงก่อตั้งกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมขึ้นในบริเวณนั้น แล้วต่อยอดมาจนถึงทุกวันนี้

สายพระเนตรอันยาวไกล

จากโครงการนมวัวแดงในครั้งนี้ ทำให้เราเห็นว่า สายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 นั้นไม่ธรรมดาเลย การก่อตั้งสหกรณ์โคนมทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ระยะยาวแบบต่อเนื่อง ยั่งยืน ไม่ต้องบุกรุกป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยซึ่งกำลังเป็นปัญหาในขณะนั้นอีกต่อไป กับสองโครงการนี้จะทำให้ประชากรมีนมคุณภาพดื่มในราคาที่ถูก นมซึ่งจัดว่าเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญหากมีราคาแพงมาก คนไม่กินอาจจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพกับโครงสร้างร่างกายในระยะยาวได้ และสามโครงการนี้ทำให้วัวนมกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ทำให้เกิดรายได้ อาชีพ ต่อเนื่องเป็นห่วงโซ่อีกมากมายเลยทีเดียว นี่แหละเบื้องหลังความเป็นมาของนมวัวแดงที่หลายคนเคยดื่ม