แนะนำประโยชน์และจุดเด่นของนมแต่ละชนิด

www.thaidanskmilk.com

นมนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท แบ่งแยกกันตามตามขั้นตอนการผลิต แต่ละประเภทนั้นมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันเราจะมาอธิบายให้คุณเข้าใจอย่างถูกต้องไปพร้อมๆกันกับเรา

  • นมพาสเจอร์ไรส์ คือ นมที่ผ่านการฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อน โดยเวลาที่เหมาะสมและใช้อุณหภูมิ 63-65 องศาเซลเซียส นิยมบรรจุเป็นถุง ต้องบริโภคนับจากผลิตต้องไม่เกิน 10 วัน จุดเด่น เนื่องจากการผลิตใช้ความร้อนต่ำ ทำให้มีสารอาหารต่างๆไม่ถูกทำลาย วีธีเลือกซื้อ ถ้าเขย่านมจนเป็นเนื้อก้อนเดียวกัน ถ้ามีตะกอนเป็นเม็ดขาวๆ หรือ พบสีเปลี่ยนไป เป็นฟองมียางเหนียวเกิดขึ้นที่หน้าผิวหน้า และ เกิดกลิ่นเหม็นขึ้น แสดงว่านมนั้นอาจจะเสีย
  • นม ยู เอช ที คือ เป็นนมที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 133-150 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 2-4 วินาที ทำสามารถทำลายเชื้อโรคได้ทั้งหมด นิยมบรรจุนมใส่กล่อง ทำให้สามารถอยู่ได้นานกว่านมพาสเจอร์ไรส์ แต่สถานที่เก็บนมต้องไม่ร้อน วิธีเลือกซื้อ ต้องเลือกดูว่ากล่องนมนั้นอยู่ในที่สภาพที่สมบูรณ์หรือป่าว ถ้าบวม มีรอยกรีด รอยรั่ว รอยฉีกขาด นั้นไม่ควรเลือกซื้อเป็นเด็ดขาด
  • นมสเตอริไรส์ คือ นมสดที่ถูกนำมาฆ่าเชื้อเป็นเวลานาน นิยมบรรจุในกระป๋องโลหะ ทำให้เป็นได้นานมาก 1-2ปีเลยทีเดียว แต่การที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนานๆ อาจจะทำให้สูญเสียวิตามินที่สำคัญบางส่วน เช่น วิตามิน บี 1 วิตามินบี 2 และ วิตามิน ซี วิธีเลือกซื้อ ให้ตรวจสอบดูฉลาก วันหมดอายุ  และ ดูวัสดุที่บรรจุด้วยว่ามีรอยบุบหรือป่าว

น้ำนมโคสด 100 % มีประโยชน์อย่างไร

นมโคสดของไทยนั้นได้ผ่านขั้นตอนการผลิตที่มี กรรมวิธีการผลิตโดยเน้นคงคุณค่า ทางโภชนาการ โดยไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้น ยกเว้น ได้เติมคุณค่าทางสารอาหารหรือตกแต่งกลิ่น โดยผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานสากล